Gespecialiseerd in deuren afhangen
Over ons
Onze timmerfabriek
Afhangen deuren
Contactgegevens

Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts
Laag Boskoop 54
2771 GX BOSKOOP

Tel.: 0172-462006
Fax: 0172-462205
Mob.: 06-53817040
KvK: 2904 7528
Email. info@aannemerluijbregts.nl

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts komen. Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts gecontroleerd of goedgekeurd. Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts 2013.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Timmer- en aannemersbedrijf Cor Luijbregts worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.